Läs vad våra kunder säger om oss.

Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utvecklas tillsammans med sina kunder, sina medarbetare och sin marknad. De är lyhörda för förändringar och ligger i framkanten av utvecklingen.

Det ställer krav på oss. Det gör det extra roligt att ha glada kunder.

Har du en fråga eller vill du diskutera ett upplägg? Ta kontakt med oss!


Telefon: 0481 77 90 08

Kontakt

betyg_4_5_tillvaxtverket
topbetyg
Höga betyg i Tillväxtverkets utvärdering
Vi ber våra kunder regelbundet att bedöma oss och gensvaret är alltid positivt. Men det är speciellt roligt att så sker när en tredje part utvärderar oss.

Läs hela utvärderingen som PDF (öppnas i nytt fönster)
För oss var det självklart att fråga kunderna och att ta reda på deras behov och att använda dessa fakta i utformningen av verksamheten. Kundundersökningen genomfördes professionellt och vi fick ett tillförlitligt och säkerställt beslutsunderslag att arbeta med. Inte minst resultatet gällande hushållens informationsbehov och val av informationskanaler gav oss viktiga fakta att utgå från. Ett faktabaserat och tillförlitligt beslutsunderlag är formodligen särskilt viktigt i en politiskt styrd organisation som vår eftersom politikerna och medarbetarna kan bemöta eventuella klagomål med att verksamheten kan utformas för att passa majoritetens önskemål och behov med hänvisning till den genomförda kundundersökningen.
KSRR
Kundundersökningen gav oss sådan fokus i verksamheten. Plötsligt blev det mycket enkelt att prioritera, vi kunde välja bort saker vi tidigare trodde var viktiga och samtidigt utveckla tjänster som stärkte relationen till våra kunder. Våra kunder upplevde kundundersökningen som positiv, flera sade att de tyckte att det var mycket intressant och de kände sig uppskattade och sedda. Eftersom utredarna även informerade all personal om vad kunderna hade tyckt och alla fick ta del av kundernas förslag blev samarbetet inom företaget också mycket bättre och alla fick fokus. Vi fick mycket inspiration, fakta och fokus genom samarbetet med utredarna, det var en riktigt rolig process och kundundersökningen bidrog till stor del att vi blev Årets företag i kommunen. Vi tänker genomföra en ny kundundersökning tillsammans med utredarna för att få ny inspiration och se om vi har förbättrats.
Sjögrens Lås och Brandskydd
I samband med framtagandet av avfallsplanen genomförde vi i samarbete med utredarna en kundundersökning riktad till både hushåll, fritidsboende och företag. Det var första gången vi genomförde en kundundersökning . Förutom att det var roligt att vi fick ett så bra gensvar från våra kunder och en mycket hög svarsfrekvens fick vi fram mycket intressanta och oväntade resultat. Resultaten har vi successivt kunnat arbeta in i verksamhetsutvecklingen och vi fick även fram fakta som var viktiga för andra verksamheter. Samarbetet med utredarna var bra och vi var mycket nöjda med rapporteringen.
Borgholm Energi
Med hjälp av medarbetarundersökningen fick vi medarbetarnas syn på utbildningssatsningen och fakta som ger oss orientering om hur vi ska agera i framtiden. Samtidigt fick vi även mycket positiv respons att vi frågade medarbetarna, vilket vi inte hade räknat med. Det var en klart positiv upplevelse och ett mycket bra samarbete med utredarna.
Hultsfreds kommun
Undersökningen gav ett mycket positivt resultat för verksamheten eftersom det visar att vi är på rätt väg. Personalen kan nu även hänvisa eventuella missnöjda kunder till att öppettiderna har tagits fram på grundval av kundernas önskemål. Samarbetet med utredarna var smidigt och rapporten var mycket bra med ett klart formulerat budskap i text och bild som enkelt kan kommuniceras.
KSRR
Vi fick mycket bra och användbar information som vi successivt kommer att använda inom HR. Undersökningen berörde både medarbetare, tidigare medarbetare samt ungdomar och gymnasieelever. Vi fick ett 360 graders perspektiv på hur vi uppfattas som arbetsgivare och som framtida arbetsgivare. Vi känner oss bättre rustade inför framtidens ökade konkurrens på välutbildad arbetskraft.
Hultsfreds kommun
Medlemsundersökningen gav oss medlemmarnas syn, förbättringsförslag och förväntningar på medlemskapet och nätverket, fakta gällande vilka tjänster och vilken service medlemmarna efterfrågar och vad som skapar mervärden för medlemmarna och som på sikt kan leda till nöjdare och fler medlemmar. Vi var mycket nöjda med samarbetet och rapporteringen.
Nybro Företagsgrupp
Eftersom visionen togs fram i kreativa workshops och vi tillsammans jobbade med idégenerering kunde styrelsen enhälligt rösta för en vision för de närmaste tio åren. Ledningsgruppen fick ett styrdokument med tydliga och kommunicerbara mål. Omvärldsanalysen gav många nya uppslag för verksamhetsutvecklingen. Det blev ett mycket lyckat resultat.
Förbundstyrelsen Kalmarsunds Regionens Renhållare
logga_utredarna

utredarna AB, Box 123, 382 22 Nybro
Telefon: 0481-77 90 08