Här får du en kort beskrivning av vårt profilområde.

Vårt profilområde är att integrera och involvera kunder, medarbetare och andra målgrupper. Här har vi stor erfarenhet, kunskap och expertis och kan erbjuda tjänster där vi har en unik kompetens.

Har du en fråga eller vill du diskutera ett upplägg? Ta kontakt med oss!


Telefon: 0481 77 90 08

Kontakt

Medborgarengagerad serviceutveckling

Hur fungerar servicen i medborgarens vardag? Vi har verktygen som hjälper er att utforma verksamheten efter medborgarnas önskemål och behov. Prioritetsordningen ger vägledning var de begränsade resurserna gör störst nytta och ger flest nöjda medborgare.

Kundintegrerad affärsutveckling

Magkänsla i all ära men det är mera lönsamt att lyssna på sin målgrupp. Vi har verktygen och erfarenheter som krävs för att skapa goda förutsättningar för en systematisk och kundintegrerad affärsutveckling

Dina kunder är experter på hur produkterna och tjänsterna fungerar i vardagen. Genom att på ett systematiskt sätt fånga upp kundernas synpunkter hjälper vi dig att utforma konkreta strategier som attraherar nya kunder och stärker relationen med befintliga kunder.

Medarbetarintegrerad verksamhetsutveckling

Vi hjälper er att ta tillvara på medarbetarnas expertis. Våra tjänster har fokus på att hjälpa organisationen att gå i en önskvärd riktning och att ta fram fungerande och hos medarbetarna förankrade arbetsprocesser som ökar arbetsglädjen och engagemanget i organisationen. Våra metoder förbättrar det interna arbetsklimatet och förbättrar i förlängningen även relationen till kunder och verksamhetens lönsamhet.
We have only two sources of competitive advantage- the ability to learn more about our customers faster than the competition and to turn that learning into action faster than the competion.
Jack Welch, GE

Grön affärsutveckling

Lär dig dra nytta av ditt miljöarbete! Många företag har gjort ett omfattande miljöarbete men har inte omvandlat miljöarbetet till en konkurrensfördel. Vi hjälper dig att ta fram kundnyttan av miljöarbetet och att göra miljöarbetet till en konkurrensfördel som stärker ditt varumärke.
logga_utredarna

utredarna AB, Box 123, 382 22 Nybro
Telefon: 0481-77 90 08