• Caption Text

  Link
 • Caption Text

  Link
 • Caption Text

  Link
 • Caption Text

  Link
 • Caption Text

  Link
 • Caption Text

  Link
 • Caption Text

  Link

Här kan du läsa mer om oss.

Vi levererar unik strategisk kunskap och insikt om målgrupper, medborgare, medlemmar, medarbetare, kunder och marknader.

Har du en fråga eller vill du diskutera en undersökningsidé? Ta kontakt med oss!


Telefon: 0481 77 90 08

Kontakt

Vår affärsidé
Vår affärsidé är att kompetent och kostnadseffektivt genomföra undersökningar om målgrupper och leverera analyser som är tillförlitliga och trovärdiga.

Våra undersökningar och vår analysbaserade rådgivning hjälper uppdragsgivaren att utveckla sina professionella relationer med kunder, medarbetare och andra målgrupper.

Vår vision:

Enkla beslut och bättre lösningar

Vår kompetens

Kombinationen av akademisk bakgrund och erfarenhet, vår mångkulturella bakgrund och internationella erfarenhet samt praktisk kompetens från flera verksamhetsområden gör oss till en erfaren, lyhörd och kompetent partner. Vi kan förenkla komplexa förhållanden och förklara dem så att våra uppdragsgivare kan använda resultaten i sin verksamhet. Vi beskrivs som jordnära och sympatiska och det är vi stolta över.

Vår målsättning

Våra uppdragsgivare ska uppleva att beslutsvägen blir enkel med tydliga alternativ. Det av oss framtagna beslutsunderlaget ska leda till bättre lösningar.

Bättre lösningar innebär att lösningarna är anpassade till människornas verklighet, tar vara på hennes expertis, önskemål och erfarenheter och är utformade för målgruppens behov.

Vi ska verka för att vår metodik- att involvera och integrera beslutens målgrupp- ska bli det självklara sättet att arbeta fram förbättringar i alla typer av verksamheter.

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt och metodik kan användas på alla verksamhetsområden. Våra uppdragsgivare upplever att beslutsvägen blir enkel med tydliga alternativ och att det av oss framtagna beslutsunderlaget leder till bättre lösningar. Genom att ta tillvara på målgruppens expertis ger vi våra uppdragsgivare verktygen för en framtidsorienterad och konkurrenskraftig verksamhetsutveckling.

Vi hjälper till under hela förbättringsprocessen- från behovsanalys, genomförande av undersökningar till implementering av strategier och utvärderingar. Vi är en viktig partner i våra kunders systematiska och kontinuerliga förbättringsarbete.

Våra kunder

Våra kunder är både privata och kommunala företag, medlems- och intresseorganisationer, kommuner och myndigheter.
logga_utredarna

utredarna AB, Box 123, 382 22 Nybro
Telefon: 0481-77 90 08